Ansvarsfriskrivning

Denna internetnärvaro har sammanställts med stor noggrannhet. Innehållet på denna webbplats är endast avsett för information. Silkroot LLC strävar efter att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt, men kan inte hållas ansvarig för bristande eller felaktig information. Silkroot LLC tillhandahåller all information i befintligt skick.

Du förstår att du använder all information som finns tillgänglig här på egen risk.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar kvarstår oförändrade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med den tidpunkt då man får kännedom om en konkret överträdelse. Om vi får kännedom om sådana överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Icke-tillägg

Förekomsten av annonser och hyperlänkar från tredje part utgör inte ett godkännande, en garanti, en garanti eller en rekommendation från Silkroot LLC. Gör din egen due diligence innan du bestämmer dig för att använda tredjepartstjänster. Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Vi kan därför inte ta något ansvar för dessa externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll var inte igenkännbart vid tidpunkten för länkningen. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis för en lagöverträdelse. Om vi får kännedom om överträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Inga råd

Den information som tillhandahålls på denna webbplats utgör inte någon form av rådgivning och du bör inte behandla webbplatsens innehåll som sådan. Silkroot LLC rekommenderar inte att någon produkt ska köpas, säljas eller användas av dig. Gör din egen due diligence.

Upphovsrätt

Varumärken, logotyper och varumärken tillhör deras respektive ägare, Silkroot LLC är inte en officiell partner. Innehållet och de verk som skapats av webbplatsens operatörer på dessa sidor omfattas av upphovsrättslagen. Duplicering, bearbetning, distribution eller någon form av kommersialisering av sådant material utanför upphovsrättslagens räckvidd kräver skriftligt förhandsgodkännande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av Silkroot LLC respekteras tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part är identifierat som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi får kännedom om överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart. De angivna varumärkena tillhör sina respektive ägare. Foton, videor: envato, istock och andra.

Begär en offert

Ansvarsfriskrivning | Integritetspolicy

© Copyright 2022 - Silkroot LLC, alla rättigheter förbehållna