Αποποίηση ευθύνης

Αυτή η παρουσία στο Διαδίκτυο έχει καταρτιστεί προσεκτικά. Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η Silkroot LLC θα προσπαθήσει να διασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρατίθενται σε αυτή την ιστοσελίδα, αν και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ελλείψεις ή λανθασμένες πληροφορίες. Η Silkroot LLC παρέχει όλες τις πληροφορίες ως έχουν.

Αντιλαμβάνεστε ότι χρησιμοποιείτε όλες τις πληροφορίες που διατίθενται εδώ με δική σας ευθύνη.

Οι υποχρεώσεις αφαίρεσης ή αποκλεισμού της χρήσης των πληροφοριών σύμφωνα με τους γενικούς νόμους δεν θίγονται. Ωστόσο, η σχετική ευθύνη είναι δυνατή μόνο από τη στιγμή της γνώσης μιας συγκεκριμένης παράβασης. Εάν λάβουμε γνώση τέτοιων παραβιάσεων, θα αφαιρέσουμε αμέσως το εν λόγω περιεχόμενο.

Μη έγκριση

Η εμφάνιση διαφημίσεων και υπερσυνδέσμων τρίτων μερών δεν συνιστά έγκριση, εγγύηση, εγγύηση ή σύσταση από την Silkroot LLC. Προτού αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτων, κάντε τη δική σας δέουσα επιμέλεια. Η προσφορά μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων, στο περιεχόμενο των οποίων δεν έχουμε καμία επιρροή. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για αυτά τα εξωτερικά περιεχόμενα. Ο εκάστοτε πάροχος ή διαχειριστής των σελίδων είναι πάντα υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβάσεις κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Παράνομο περιεχόμενο δεν ήταν αναγνωρίσιμο κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Ωστόσο, ένας διαρκής έλεγχος του περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων δεν είναι εύλογος χωρίς συγκεκριμένες αποδείξεις παραβίασης του νόμου. Εάν αντιληφθούμε τυχόν παραβάσεις, θα αφαιρέσουμε αμέσως τους εν λόγω συνδέσμους.

Καμία συμβουλή

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν συνιστούν κανενός είδους συμβουλή και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζετε το περιεχόμενο του ιστότοπου ως τέτοιο. Η Silkroot LLC δεν συνιστά την αγορά, πώληση ή χρήση οποιουδήποτε προϊόντος από εσάς. Πραγματοποιήστε τη δική σας δέουσα επιμέλεια.

Πνευματικά δικαιώματα

Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα, λογότυπα και εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους, η Silkroot LLC δεν είναι επίσημος συνεργάτης. Τα περιεχόμενα και τα έργα που δημιουργούνται από τους διαχειριστές του ιστότοπου σε αυτές τις σελίδες υπόκεινται στο νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Για την αντιγραφή, επεξεργασία, διανομή ή οποιαδήποτε μορφή εμπορικής εκμετάλλευσης του εν λόγω υλικού πέραν του πεδίου εφαρμογής του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων απαιτείται η προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του αντίστοιχου συγγραφέα ή δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα της παρούσας ιστοσελίδας επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση. Στο βαθμό που το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου δεν δημιουργήθηκε από την Silkroot LLC, τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων γίνονται σεβαστά. Ειδικότερα, το περιεχόμενο τρίτων χαρακτηρίζεται ως τέτοιο. Εάν παρ' όλα αυτά αντιληφθείτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά. Εάν αντιληφθούμε οποιαδήποτε παραβίαση, θα αφαιρέσουμε αμέσως το εν λόγω περιεχόμενο. Τα κατονομαζόμενα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Φωτογραφίες, βίντεο: envato, istock και άλλα.

Ζητήστε προσφορά

Αποποίηση ευθύνης | Πολιτική απορρήτου

© Copyright 2022 - Silkroot LLC, Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται