Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto internetová prezentácia bola starostlivo zostavená. Obsah tejto domovskej stránky je určený len na informačné účely. Spoločnosť Silkroot LLC sa bude snažiť zabezpečiť presnosť informácií uvedených na tejto webovej stránke, hoci nenesie žiadnu zodpovednosť za chýbajúce alebo nesprávne informácie. Spoločnosť Silkroot LLC poskytuje všetky informácie tak, ako sú.

Beriete na vedomie, že všetky informácie, ktoré sú tu k dispozícii, používate na vlastné riziko.

Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií podľa všeobecných zákonov zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je však možná až od momentu, keď sa dozviete o konkrétnom porušení. Ak sa o takomto porušení dozvieme, tento obsah okamžite odstránime.

Nepodporené

Zobrazenie reklám a hypertextových odkazov tretích strán nepredstavuje schválenie, záruku, garanciu alebo odporúčanie spoločnosti Silkroot LLC. Skôr ako sa rozhodnete používať služby tretích strán, vykonajte si vlastnú hĺbkovú kontrolu. Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov. Nezákonný obsah nebol v čase prepojenia rozpoznaný. Permanentná kontrola obsahu odkazovaných stránok však nie je účelná bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona. Ak sa dozvieme o porušení právnych predpisov, takéto odkazy okamžite odstránime.

Žiadne rady

Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú žiadny druh poradenstva a nemali by ste zaň považovať žiadny obsah webovej stránky. Spoločnosť Silkroot LLC neodporúča, aby ste kupovali, predávali alebo používali akýkoľvek výrobok. Vykonajte si vlastnú hĺbkovú kontrolu.

Autorské práva

Označené ochranné známky, logá a názvy značiek patria ich príslušným vlastníkom, spoločnosť Silkroot LLC nie je oficiálnym partnerom. Obsah a diela vytvorené prevádzkovateľmi stránok na týchto stránkach podliehajú autorskému právu. Kopírovanie, spracovanie, distribúcia alebo akákoľvek forma komercializácie takéhoto materiálu nad rámec autorského zákona si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas jeho príslušného autora alebo tvorcu. Preberanie a kopírovanie týchto stránok je povolené len na súkromné, nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvorila spoločnosť Silkroot LLC, rešpektujú sa autorské práva tretích strán. Najmä obsah tretích strán je ako taký označený. Ak sa napriek tomu dozviete o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Ak sa o porušení dozvieme, takýto obsah okamžite odstránime. Označené ochranné známky patria ich príslušným vlastníkom. Fotografie, videá: envato, istock a iné.

Požiadať o cenovú ponuku

Zrieknutie sa zodpovednosti | Zásady ochrany osobných údajov

© Copyright 2022 - Silkroot LLC, Všetky práva vyhradené