Πώς να προετοιμάσετε το αίτημά σας για δημοσίευση;