Какво да направите, преди да изпратите публикация за гости?